Kursus for hele teamet 29/5-2018

 

Kursus for hele teamet med Henrik Leslye

Tirsdag den 29/5 holder Nordjysk Tandlægeforening kursus for hele teamet i Aalborg kongres og kulturcenter. Emnet er kommunikation på arbejdspladsen. Både mellem ledelse og ansatte, men også mellem personale og patienter.

Foredragsholder er Henrik Lesley.

Henrik Leslye er erhvervspsykolog, foredragsholder og strategisk rådgiver og kendt som en engageret og humoristisk formidler med en direkte facon. Hans specialer er indenfor positiv psykologi, teamsamarbejde, ledelse og kommunikation. Du får den nyeste viden indenfor feltet, masser af inspiration og en lang række konkrete værktøjer. Og blot fordi der er forskning bag, behøver det jo ikke være en videnskab at bruge.

Henrik Leslyes foredrag engagerer, underholder og begejstrer samtidig med at deltagerne får masser af ny viden, inspiration og en fyldt værktøjskasse på baggrund af den nyeste videnskabelige forskning. Og der er altid helt konkrete bud på, hvordan det hele anvendes i praksis.

Vi starter med lidt lækkert tapas klokken 17.30. Vi tager kaffe og kage med ind i foredragssalen, hvor Henrik Lesley starter klokken 18.30. Vi slutter klokken 21.00.

Pris pr deltager; kr 500,-

Tilmelding sker på nedenstående link, men er først gyldigt når der er indbetalt kursusgebyr på vores bankkonto 3702 3702427878. Husk angivelse af navn og deltagerantal. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 22/5

Tilmelding

regnskab 2016

Udkast årsrapport 2016 NTF

Generalforsamling Nordjysk tandlægeforening dagsorden 2

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordjysk Tandlægeforening.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.30 på Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Kredsbestyrelsens årsberetning
 3. Særlige emner
 4. Forslag om nedlæggelse af kredsforeningen og overførelse af formuen til Region 5: Region Nordjylland
 5. Godkendelse af regnskab for 2016
 6. Forelæggelse af budget for 2018
 7. Valg til kredsbestyrelsen, herunder formandsvalg
 8. Valg af repræsentanter til lokale udvalg frem til 31. december 2018
 9. Valg af to kritiske revisorer
 10. Eventuelt

Ad punkt 3.: Forslag til under dette punkt sendes til Martin Bagger

Ad punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at kredsforeningen nedlægges og at formuen overføres til Region 5: Region Nordjylland. Efter de af Tandlægeforeningen vedtagne overgangsregler vil dette ske med virkning fra 31. december 2018.

Bestyrelsen foreslår, at kredsforeningen reelt nedlægges den 31. december 2017, og at aktiviteterne overgår til Regionen fra dette tidspunkt. Det foreslås, at formuen overføres til Region 5. Det foreslås endvidere at der vælges en bestyrelse til at forestå afvikling af kredsforeningen, udarbejdelse af regnskab og overførsel af formue, jf. pkt. 7.

Ad punkt 5: Regnskab for 2016 lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.

Ad punkt 6: Budget for 2018 på hjemmesiden en uge inden generalforsamling. Som det fremgår, foreslår bestyrelsen, at aktiviteterne i 2018 gennemføres via Region 5.

Ad punkt 7.: Bestyrelsen foreslår, at den nye regionsbestyrelse vælges til afvikling af kredsforeningen.

Ad. Punkt 8.: Bestyrelsen foreslår at den nyvalgte bestyrelse vælges til af fortsætte driften

 

Generalforsamling 3/10-2017 kl 18.00 på Schelsminde

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Region 5, Region Nordjylland. Generalforsamlingen afholdes  tirsdag den  3. oktober  2017 kl. 19.30 – med forudgående spisning kl. 18.00 – på Hotel Scheelsminde, Scheelsmindevej 35, 9200 Aalborg SV. Tilmelding senest 25/9-2017 på nordtand@gmail.com

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Særlige emner
 4. Godkendelse af regnskab for 2016
 5. Forelæggelse af budget for 2018
 6. a) Fastsættelse af regionsforeningskontingent
 7. b) Fastsættelse af honorarer
 8. Forslag om nedlæggelse af kredsforeningen under regionen
 9. Forslag om navn: Region Nordjyllands Tandlægeforening
 10. Valg af formand.
 11. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
 12. Valg til TF’s repræsentantskab
 13. Valg af medlemmer og suppleanter til TF-udvalg og regionale udvalg
 14. Eventuel indstilling af medlemmer til følgende udvalg: TF’s Forskningsudvalg (FORSKU), Praksisforsikringsudvalget (PFU) og Tandskadeankenævnet I og II (TSAN)
 15. Valg af to kritiske revisorer og evt. suppleanter
 16. Eventuelt

 

Bemærk, at der efter afslutningen af generalforsamlingen vil være en kortere pause, hvorefter der afholdes generalforsamling i kreds 7 på samme adresse, jf. den udsendte indkaldelse hertil. 

Ad punkt 2: beretning afgives mundtlige

Ad punkt 3.:  bestyrelsen eller andre kan ønske særlige punkter drøftet.  Der kan herunder også fremlægges forslag til ændringer i standardvedtægterne for regionsforeningen, der dog først kan træde i kraft efter vedtagelse på næste HGF.

Ad punkt 4: Regnskab for 2016 lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamling.

Ad punkt 5: Budget for 2018 lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for regionsforeningen for 2018: fremgår af budget

Bestyrelsen foreslår følgende honorering af formand og evt. næstformand: fremgår af budget

Ad punkt 6: Bestyrelsen foreslår, at de aktiviteter, der hidtil har ligget i kredsforeningen, fremadrettet placeres i regionsforeningen. Bestyrelsen foreslår derfor, at Nordjysk Tandlægeforening nedlægges med virkning fra den 1. januar 2019. Bestyrelsen foreslår endvidere, at al praktisk aktivitet i kredsforeningen ophører allerede den 31. december 2017.

Ad punkt 7.: Bestyrelsen foreslår, at Region 5: Region Nordjylland får navnet: ”Region Nordjyllands Tandlægeforening ”.

Ad. Punkt 8.: Bestyrelsen foreslår Martin Bagger

Ad punkt 9: Bestyrelsen foreslår, at der vælges yderligere 8 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår Troels Barkholt, Pia Clemmensen, Susanne Egtoft, Anders Mikkelsen, Lars Enevoldsen, Frank Sloth, Anne Marie Bützau, Per Gaunø Jensen.

Suppleanter:

Ad punkt 10: Region 5: Region Nordjylland har 6 repræsentanter på HGF. Bestyrelsen foreslår Martin Bagger, Troels Barkholt, Pia Clemmensen, Susanne Egtoft, Frank Sloth og Anne Marie Bützau.

Suppleanter: Anders Mikkelsen, Lars Enevoldsen, Per Gaunø Jensen.

Ad punkt 11: Der skal vælges medlemmer til følgende udvalg:

 • 1 medlem og 1 suppleant til hhv. KEU, PATU og OATU valgt af og blandt medlemmerne af de pågældende segmenter. (Valgene sker normalt i lige år, jf. TF’s vedtægter, § 26, stk. 2. Valget gælder derfor kun til generalforsamlingen i 2018, hvorefter valg gælder for 2 år)
 • 1 medlem TIL SUU OG EUU for 1 år, jf. TF’s vedtægter, § 34.

Hygiejne kursus 29/5-2017 for hele teamet

Tilmelding til dette kursus er nu lukket! Men her ligger de benyttede powerpoints til jeres afbenyttelse.

Hygiejne og tilsyn 2017 Ålborg

Kredskursus i hygiejne, med fokus på tilsyn fra styrelsen.

Nordjyllands Tandlægeforening afholder kredskursus for hele teamet i hygiejne mandag den 29/5-2017.

De nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) og Sundhedsstyrelsens målepunkter ved aktivt tilsyn gennemgås ud fra en praktisk tilgang.

Marianne Koch Uhre fra Tandlægeforeningen vil gennemgå de gode råd i forbindelse med hygiejne på tandklinikker, samt hvilke ting der har større og mindre fokus fra styrelsens side.

Derudover vil en tandlæge der har gennemgået tilsyn fortælle om oplevelsen, tonen og dele erfaringerne med bl.a. journalføringskrav.

Prisen er 400,- pr. deltager.

Vi starter med spisning og socialt samvær fra kl. 17:30 til 18:30. Kurset starter 18.30.

Sted: AaB’s lokaler, Harald Jensen vej 9, 9000 Aalborg

 

Vel mødt!

Nordjyllands Tandlægeforening.

Endodontikursus den 18/1-2017

Endodonti – hvordan får vi det til at blive godt – og måske lidt sjovere?

Kurset afholdes den 18/1-2017 18.30 – 21.30 i Aalborg Gigantium,

Willy Brandts Vej 31,9220 Aalborg Ø

Der vil være sandwich og Øl/vand fra kl 17.30

Kursusgiver:                  

Tandlæge Thomas Hedegaard

Henvisningsklinik for endodonti

Storegade 3

8382 Hinnerup

thomas@storegade3.dk

 

Rigtig meget er forandret indenfor endodontien i de seneste år, både hvad angår viden, udstyr, metoder og materialer.

Nogle af de emner, der vil blive belyst er:

Hvordan er vores muligheder for at lave god endodonti i dag?

 • Hvad er det præcist, vi forsøger at opnå – og hvilke teknikker kan bidrage til et forudsigeligt resultat?
 • Hvilke teknikker/procedurer skal ”udryddes”?
 • Er der udstyr/instrumenter/materialer vi ikke kan undvære?
 • Hvad nu, når den konventionelle rodbehandling ikke vil lykkes?
 • Hvornår kan det være en god ide at henvise en patient for endodontisk behandling?Kurset vil tage udgangspunkt i kliniske behandlingssituationer og indholdet kan ændres, alt efter jeres spørgelyst og nysgerrighed.

Prisen er 300 kr. for medlemmer af tandlægeforeningen og 1000 kr for ikke medlemmer. Tilmeldingen på nedenstående link vil fremsende en regning.

Tilmeldingen er nu lukket – vil du alligevel gerne med så skriv til susanne@egtoft.dk

Sidste frist for tilmelding er den 8/1-2017

 

Kursus for hele personalet på kæbekir Aalborg

kirurgi-i-tandlaegepraksis-for-hele-klinikken

Den nordjyske kreds har fået følgende invitation til til 3 kursusaftner på kæbekir. Se invitationen ved at klikke på linket.

udkast til regnskab 2015

udkast-aarsrapport-ntf-2015

Oplæg vedrørende demokratisk struktur

demokratisk-struktur-hb-indstilling-til-ny-demokratisk-struktur-hb-august-2016-endelig

Generalforsamling 2016

HERMED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I NORDJYSK TANDLÆGE FORENING 2016

Tirsdag den 4. oktober KL.19.30 på Scheelsminde, Aalborg

Der er arrangeret spisning klokken 18.00. Ønsker man at deltage i spisning bedes man tilmelde sig på forhånd. Tilmelding sker på nordtand@gmail.com senest 4 dage før.

Generalforsamlingen afholdes i år på Scheelsminde, Aalborg

 

Dagorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab og budgetforslag
 4. Valg af kredsbestyrelse.
  Bestyrelsen består af Majbritt Jensen (ønsker ikke genvalg), Anders Mikkelsen, Lars Enevoldsen, Frank Sloth, Pia Clemmensen, Troels Barkholt, Susanne E. Nielsen og Martin Bagger.
  Suppleanter er Anders Vogt og Mette Havgaard
 5. Valg af kredsformand
 6. Valg til Repræsentantskabet
 7. Valg til KATU (Kommunalt ansatte tandlægers udvalg) – ingen kandidater på valg i år. Siddende kandidat er Susanne Egtoft Nielsen med suppleant Maiken Bagger.
 8. Valg til PATU (privatansatte tandlægers udvalg) Siddende er Anders Vogt med suppleant Rasmus Hvid
 9. Valg af kritiske revisorer