generalforsamlings referat 2020

Regnskab 2019 udkast

Nordjysk Tandlaegeforening_udkast_2019

 

Hermed udkast til regnskab.

generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Nordjysk tandlægeforening

Tirsdag den 6/10 klokken 19.30

Hotel Scheelsminde

Scheelsmindevej 35

9200 Aalborg

 

Vi starter med fælles spisning klokken 18.00.

Husk derfor tilmelding senest tirsdag den 29/9 på foreningen mail; nordtand@gmail.com

Der vil ved tilmelding ikke komme tilmeldingsbekræftelse.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent vi foreslår Maibrit Jensen

 

 1. Herunder udpegning af stemmetællere

 

 1. Årsberetning ved Martin Bagger

 

 1. Særlige emner. Herunder diskussion af forslag til Tandlægeforeningen vision 2026. (bilag 1)

Ønskes andre emner debatteret, kan de indsendes inden generalforsamlingen.

 

 1. Godkendelse af regnskab fra 2019

 

 1. Herunder fastlæggelse af kontingent og honorarer for 2021

 

 1. Forslag til ændring af Nordjysk tandlægeforenings vedtægter forslaget lyder som følger: (Bilag 2)

 

 1. Valg af formand. Martin Bagger modtager genvalg

 

 1. Valg til bestyrelse og repræsentanter til TF’s repræsentantskab

Troels Barkholt modtager genvalg

Frank Sloth modtager genvalg

Per Gaunø modtager genvalg

Lars Enevoldsen modtager genvalg

Julie Christiansen modtager genvalg

Pia Clemmensen modtager genvalg

Susanne Egtoft modtager genvalg

Sunny Khaleque ønsker at vælges til suppleant

Julie Christiansen modtager genvalg

Suppleant Christian Roliggaard modtager gerne valg

 

Opstillede til repræsentantskab

Martin Bagger

Troels Barkholt

Pia Clemmensen

Christian Roliggaard

Susanne Egtoft

Frank Sloth

1 sup. Per Gaunø

 

 1. Valg af repræsentanter til:

 

EUU (Efteruddannelsesudvalget), Pia Clemmensen er villig til genvalg

SUU (Sundhedsudvalget), kandidat i tænkeboks

PATU (Privatansatte Tandlægers Udvalg). Christian og Sunny villige til genvalg

KEU (Klinikejer udvalget) Per Gaunø villig til genvalg

OATU (Offentligt ansattes udvalg) Susanne Egtoft villig til genvalg

 

 1. Valg af 2 kritiske revisorer
 2. Evt

 

 

Bilag 1

Regionsbestyrelsen har udarbejdet følgende forslag til ny vision, og ønsker den debatteret

 1. Byg fremtidens tandpleje på tandsundhed – som en del af den almindelig sundhedsindsats. Og brug de nødvendige ressourcer
 2. Prioritere diagnostik og forebyggelse.
 3. Prioritere særlige hensyn til udsatte. Tandplejen skal organiseres under hensyntagen til indsatsen mod ulighed i sundhed. (Generel sygdom, socialt udsatte etc.)
 4. Tandlæger skal have den bestemmende indflydelse på danske tandklinikker
 5. Ja til mere kvalitet, tillid og den nødvendige kontrol – nej til unødigt bureaukrati. Nødvendig kontrol er kontrol der styrker sundhedsfremme.
 6. Dansk tandpleje er organiseret så sektorovergange foregår gnidningsløst

 

Bilag 2

Forslag til vedtægtsændring

 

Nordjysk Tandlægeforening kan støtte anerkendelsesværdige formål i respekt for nedenstående retningslinier.

Nordjysk Tandlægeforening har mulighed for årligt at uddele op til kr 10.000,- (kr 5.000,-?) til værdige formål.

Følgende krav skal være opfyldt for at ansøge:

Ansøgeren skal være Tandlægestuderende

Ansøgeren skal være medlem af Tandlægeforeningen

Ansøgeren skal have tilknytning til Nordjylland

Beløbet skal bruges til dygtiggørelse indenfor odontologien på felter, der ligger udover tandlægeskolernes normale virksomhedsområde (såsom studierejser, projekter udover normalt curriculum, forskning, hjælpearbejde).

 

Der kan ikke overføres ubrugte midler mellem regnskabsår.

 

regnskabs udkast 2018

Udkast_Årsrappor 2018_Nordjysk Tandlægeforening

Generalforsamling 1/10-2019

Indkaldelse til generalforsamling i Nordjysk tandlægeforening

Tirsdag den 1/10 klokken 19.30

Hotel Scheelsminde

Scheelsmindevej 35

9200 Aalborg

 

Vi starter med fælles spisning klokken 18.00.

Husk derfor tilmelding senest tirsdag den 24/9 på foreningen mail; nordtand@gmail.com

Der vil ved tilmelding ikke komme tilmeldingsbekræftelse.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent vi foreslår Maibritt Jensen
 2. Formalia. Herunder udpegning af stemmetællere
 3. Årsberetning ved Martin Bagger
 4. Særlige emner. Herunder diskussion af forslag til ændringer i Tandlægeforeningens vedtægter (se bilag som er udsendt), og diskussion af udkast til Tandlægeforeningen vision 2026. Input til kommende overenskomster.
 5. Ønskes andre emner debatteret, kan de indsendes inden generalforsamlingen.
 6. Godkendelse af regnskab fra 2018 (dette er udsendt).
 7. Budget. Herunder fastlæggelse af kontingent og honorarer for 2019
 8. Valg af formand. Martin Bagger modtager genvalg
 9. Valg til bestyrelse og repræsentanter til TF’s repræsentantskabFrank Sloth modtager genvalgLars Enevoldsen modtager genvalgPia Clemmensen modtager genvalgAnne Marie Bützau modtager ikke genvalg
 10. Sunny Khaleque er villig til valg
 11. Susanne Egtoft  modtager genvalg
 12. Julie Christiansen modtager genvalg
 13. Per Gaunø modtager genvalg
 14. Troels Barkholt modtager genvalg
 15. Valg af repræsentanter til:EUU (Efteruddannelsesudvalget), Pia Clemmensen er villig til genvalgPATU (Privatansatte Tandlægers Udvalg).
 16. Valg til PATU foregår ligesom valg til OATU og KEU i lige år. Der er således ikke valg til PATU i år, men da Annne Marie Bützau har valgt at trække sig, og da der ikke er valgt en suppleant, har vi behov for at udpege en ny repræsentant.
 17. SUU (Sundhedsudvalget), Hanne Jørgensen er villig til genvalg
 18. Valg af 2 kritiske revisorer
 19. Evt

 

Kursus opfordring fra Dental college

På vegne at dental college deler vi hermed deres link til efterårets kurser

Kurser hos TECHCOLLEGE Dental 2019

Kursustilbud

Forårsmøde i Dansk Parodontologisk Selskabs møder til jeres medlemmer.

 

Forårsmødet afholdes i år også i Aalborg
Tema: Endo-Periodontal Lesions

Foredragsholder: Dr. Henrik Dommisch, Professor,
Department of Periodontology and Synoptic Dentistry, Charité Universitätsmedizin Berlin

(mødet foregår på engelsk – CE-point: 4)

 Fokusmøde i Aalborg – Onsdag, den 8. maj kl. 17:00 – 19:00 på Radisson Blu, Limfjord Hotel

Tema: Klassificering af parodontitis
(mødet foregår på dansk – CE-point: 4)

Foredragsholder: Rodrigo Lopez, professor og sektionsleder
Sektion for Parodontologi, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

 

I forbindelse med mødet serveres en sandwich.

 

Early-bird – pris for medlemmer kr. 500  / Pris for ikke-medlemmer kr. 800
Ordinær pris for medlemmer kr. 800 / Pris for ikke medlemmer kr. 1.100

Tilmelding via www.periodont.dk

 

Godkendt regnskab 2017

2017_Årsrapport_Nordjysk_Tandlægeforening

Referat fra generalforsamling 2018

Hermed referat fra den afholdte generalforsamling 2018

GF region nord referat 2018

Kursus for hele teamet 29/5-2018

 

Kursus for hele teamet med Henrik Leslye

Tirsdag den 29/5 holder Nordjysk Tandlægeforening kursus for hele teamet i Aalborg kongres og kulturcenter. Emnet er kommunikation på arbejdspladsen. Både mellem ledelse og ansatte, men også mellem personale og patienter.

Foredragsholder er Henrik Lesley.

Henrik Leslye er erhvervspsykolog, foredragsholder og strategisk rådgiver og kendt som en engageret og humoristisk formidler med en direkte facon. Hans specialer er indenfor positiv psykologi, teamsamarbejde, ledelse og kommunikation. Du får den nyeste viden indenfor feltet, masser af inspiration og en lang række konkrete værktøjer. Og blot fordi der er forskning bag, behøver det jo ikke være en videnskab at bruge.

Henrik Leslyes foredrag engagerer, underholder og begejstrer samtidig med at deltagerne får masser af ny viden, inspiration og en fyldt værktøjskasse på baggrund af den nyeste videnskabelige forskning. Og der er altid helt konkrete bud på, hvordan det hele anvendes i praksis.

Vi starter med lidt lækkert tapas klokken 17.30. Vi tager kaffe og kage med ind i foredragssalen, hvor Henrik Lesley starter klokken 18.30. Vi slutter klokken 21.00.

Pris pr deltager; kr 500,-

Tilmelding sker på nedenstående link, men er først gyldigt når der er indbetalt kursusgebyr på vores bankkonto 3702 3702427878. Husk angivelse af navn og deltagerantal. Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 22/5

Tilmelding