Patienter med misbrug

Den 22. oktober 2012 afholdes kursus om behandling af patienter med misbrug.

Behandlingen af disse patienter kan være udfordrende. Ofte er der tale om omfattende behandlinger, hvor det  er væsentligt at få valgt den rette tilgang. Skal der søges økonomisk hjælp ?Skal der saneres eller vedligeholdes? Hvad er prognosen ?

Flemming Pedersen er tilknyttet socialmedicinsk tandklinik i Aarhus og har stor erfaring i behandlingen af misbrugere. Det er derfor dejligt, at det har kunnet lade sig gøre at arrangere et kursus om dette emne med Flemming Pedersen som ankermand

Kursusaftenen starter med noget god mad klokken 17.30 og Flemming Pedersen indleder den faglige del ved 19- tiden.

Prisen for arrangement er kr 300.- pr deltager Tilmelding foregår ved indbetaling af deltagergebyr ( husk navn ) på kredsforeningen konto nr 3702-3702427878