Generalforsamling i Nordjysk tandlægeforening 2015 torsdag den 8 oktober kl. 19.30

 

HERMED INDKALDES TIL GENERALFORSAMLING I NORDJYSK TANDLÆGE FORENING 2015

Torsdag den 8. oktober KL.19.30 på Scheelsminde, Ålborg

Der er arrangeret spisning klokken 18.00. Ønsker man at deltage i spisning bedes man tilmelde sig på forhånd. Tilmelding sker på nordtand@gmail.com 4 dage før eller på telefon: 98645633
(Tandlæge Karin Jarlskov)

Generalforsamlingen afholdes i år på Scheelsminde, Ålborg

Dagorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budgetforslag
 4. Valg af repræsentanter / kredsbestyrelsen
  (Bestyrelsen består af Majbritt Jensen, Anders Mikkelsen, Lars Enevoldsen , Frank Sloth, Pia Clemmensen, Troels Barkholt, Susanne E. Nielsen og Karin Jarlskov. Karin Jarlskov ønsker ikke genvalg- resten er villig til genvalg)
  (Suppleanter er Martin Bagger og Mette Havgaard)
 5. Valg af kredsformand
  (Bestyrelsen foreslår Majbritt Jensen)
 6. Valg til KATU
  (Kommunalt ansatte tandlægers forhandlingsudvalg- Susanne E. Nielsen og suppleant Maiken Bagger. Begge er villige til genvalg)
 7. Valg til PATU
  (privatansatte tandlægers udvalg Anders Vogt)
 8. Valg af kritiske revisorer

NB: Regnskabet for 2014 kan ses på NJTF hjemmeside

Årsregnskabet for 2014 er nu tilgængeligt

Årsregnskabet for 2014 kan hentes her

Symposium : Den akutte patient

Symposiet afholdes den 13-14 november  2015  i Ålborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads , 9000 Ålborg

Arrangør: Tandlægeforeningens efteruddannelse.

Tilmelding til Symposium kan foretages på www.tandlaegeforeningen. dk  eller

www.tdlnet.dk

For yderligere oplysninger ring på telefon 33487709 / Lene Severin

Atenkursus: Farmakologi

Kursusnummer : 1696

Kursusdato : 21 oktober 2015 kl. 17.00-21.00

Kursussted : First Hotel Ålborg

Rendsburggade 5 , 9000 Ålborg

Pris : 2160,00 kr

Kursusgiver : Overlæge Birgitte Klindt Poulsen

Et stigende antal patienter får stadig mere medicin, og som tandlæge har du ordinations ret  til mange lægemidler, der potentielt kan have indflydelse på både patientens sygdomme og anden medicinsk behandling. Dette stiller krav til viden og håndtering af omgang med medicin.

Dette kursus vil give en opfriskning af den basale farmakologi, og vil opdatere jer på det nye indenfor de vigtigste områder herunder bivirkninger og interaktioner  og fremfor alt være praktisk og klinisk

 

Præsentationer fra Parodontal kurset ved Bjarne Klausen

Præsentationerne fra Bjarne Klausens kurset om “Kliniske Retningslinjer for Parodontalbehandling” kan hentes her:

Makro for PUD af Bjarne Klausen

Parodontologi i ny overenskomst af Bjarne Klausen

Regnskab for året 2013 i Nordjysk Tandlægeforening.

2013 2012
INDTÆGTER
Medlemskontingent 288.626 288.754
Renteindtægter 355 310
Kursregulering, aktier 63.734 13.999
INDTÆGTER I ALT 352.715 303.063
OMKOSTNINGER
Bestyrelsesaktiviteter:
Mødeomkostninger 69.603 86.430
Repræsentative omkostninger 22.636 7.373
Klagesagsbehandling m. v 6.222 10.744
Deltagelse i HGF 0 3.453
Medlemsaktiviteter:
Medlemsmøder, kursus, (fratrukket betalte kursusgebyr) 27.517 8.562
Generalforsamling 13.292 24.339
Administrative omkostninger :
Kontorhold m. v. 16.497 24.212
Honorar:
Formand 75.000 75.000
Sekretær 26.000 26.000
Repræsentation og gaver i øvrigt 2.772 5.503
Regnskabsmæssig assistance 7.125 6.875
OMKOSTNINGER I ALT 266.664 278.491
ÅRETS RESULTAT 86.051 24.572
AKTIVER
Jyske Bank:
Jubilæumskonto 7.888 7.876
Danske bank:
Erhvervskonto 293.041 274.848
Aktier danske Bank 41.425 31.851
Aktier Jyske Bank 117.000 62.840
Tilgodehavende AM- bidrag 2012 8.080 0
AKTIVER I ALT 467.434 377.415
PASSIVER
Egenkapital pr. 31.12.12. 243.207 218.635
Resultat for 2013 86.051 24.572
EGENKAPITAL PR. 31.12.13 329.258 243.207
Skyldige honorar ( formand, sekretær ) 51.510 50.470
Skyldige omkostninger , udlæg 31.176 27.208
Skyldig regnskabsmæssig assistance 6.000 6.000
Skyldig A- skat og arbejdsmarkedsbidrag 49.490 50.530
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 138.176 134.208
PASSIVER I ALT 467.434 377.415

Regnskabet er  blevet revidere af revisionsfirmaet Beierholm, men ikke af de kritiske revisorer.

Slides af foredrag ved Thomas Jensen

Slides ved kurset Kirurgi i Tandlægepraksis kan hentes under ARKIV ( Kirurgi ved tandlægepraksis )

Brugt udstyr til Aghanistan

Bestyrelsen er blevet kontaktet af en far og hans voksne datter, som er fra Aghanistan.De har i nogen tid, ydet en frivillig indsats for bl.a. handicappede og sendt forskellige hjælpemidler af sted. Der hersker kaotiske tilstande i Aghanistan i øjeblikket, og specielt i landsbyerne er der mangel på alt.  De har nu fokus på tandlægeudstyr, og vi vil her igennem opfordre Jer til, at samle brugte instrumenter, materialer, ja hvad som helst, vil blive modtaget med stor glæde og Tak! I skal blot kontakte GHOTA NASER på TELF 91271481.  Hun vil indsamle vores bidrag og sørge for, at det ender i de rette hænder. PÅ forhånd tak for jeres hjælp og forståelse. På bestyrelsens Majbritt Jensen.